Aktivní stáří v ČR

Q Designers
Nový produkt a business model
Hledáme odpověď na otázku: Jaké příležitosti bychom mohli nabídnout starším lidem tak, abychom využili jejich pracovní a životní zkušenosti a umožnili jim žít plnohodnotný a aktivní život?

Co na projektu děláme

Co jsme na projektu dělali

#servicedesign
#innovationdesign

Na začátku jsme se nesnažili soustředit jen na jedno konkrétní téma. Zajímaly nás otázky jako: Proč téměř nikdo neumí využívat pracovní a životní zkušenosti lidí ve vyšším věku? Jak bychom mohli podpořit setkávání seniorů, posílení jejich vazeb a účasti na společenském životě? Jak bychom mohli firmám pomoci zaměstnávat lidi v seniorském věku byť na částečný úvazek?

V rámci výzkumu jsme zatím zjistili:

Senioři nejsou homogenní cílová skupina. Mají unikátní životní zkušenosti, zájmy a preference. Segmentace podle věku, která se používá nejčastěji, tedy nestačí. Hodně lidí, kteří mezi seniory podle věku patří, se za ně nepovažuje (nemá rádo tohle označení) a nevyhledává aktivity pro seniory.

  • Osamělost zabíjí. Podle studie Brigham Young University osamělost zvyšuje riziko předčasného úmrtí o 32 %. Ohrožení jsou u nás především senioři žijící v maloměstech. Neochota udržovat sociální kontakty je větší problém pro muže. Nicméně, ⅗ ze 700 tis. single domácností seniorů v ČR jsou ovdovělé ženy.
  • Ve vyšším věku všichni hrajeme o čas a udržovat se v psychické a fyzické kondici má absolutní význam. Vzdělávání, práce a další volnočasové aktivity mají obrovský socializační rozměr a zlepšují kvalitu života. To má také přímý pozitivní dopad na veřejné finance.
  • Starší lidé nestíhají držet krok a jsou ohroženi tzv. digitálním vyloučením. Zahrnuje to i omezenou schopnost využívat elektronické způsoby komunikace s veřejnou správou nebo bankami. Méně digitálně zruční senioři jsou více ohroženi phishingem nebo cílenou propagandou.
  • Lidé chtějí mít i ve vyšším věku možnost pracovat. Na trhu práce čelí obrovským bariérám (např. pokud v životopisu uvedou datum narození nebo fotku, nepozvou je ani do prvního kola výběrového řízení). Fatálně tak selhává poptávka. Firmy neumí vytvořit vhodné podmínky pro využití jejich pracovních a životních zkušeností.

V ČR bude přitom už v roce 2050 každý třetí člověk starší 60 let a na důchody bude chybět 350 mld Kč.

Co dál?

Výstupy z výzkumu jsme představili v rámci mastermindu na Týdnu inovací. Během diskuze jsme si potvrdili, že tohle je důležité téma a cesta k řešení pravděpodobně povede od firem. Chceme se dál soustředit na lidi ve středním věku. Řešit výzvy spojené se stárnutím má smysl nejlépe dřív, než nastanou skutečné problémy.

“Data (o demografickém vývoji na trhu práce) fungují dobře, ale aby nastala ve firmách skutečná změna, je potřeba je proměnit v konkrétní příběhy a osobní zkušenost. Téměř každý zná někoho na 50 let, který si dlouho a složitě hledal práci.“

Řešíte příležitosti, které přináší střední věk? Hledáte cesty, jak se vypořádat se stárnutím zaměstnanců u vás ve firmě a jak si udržet know-how?

Více o projektu

O tom, jak projekt probíhal, sepíšeme case study

Pokud se chcete dozvědět, jak k projektu přistupuje inovační studio, můžete odebírat náš newsletter.  Dáme vám vědět, až case study vyjde.

Odebírejte newsletter

Tým projektu

Martina Bláhová
Innovation Leader
Nikita Carulkov
Innovation Leader
David Ondroušek
UX Designer