Aktivní stáří v ČR

Q Designers
Nový produkt a business model
Hledáme odpověď na otázku jaké příležitosti bychom mohli nabídnout lidem od 60 let, tak abychom využili jejich pracovní a životní zkušenosti a umožnili jim žít plnohodnotný a aktivní život.

Co na projektu děláme

#servicedesign
#innovationdesign

Proč téměř nikdo neumí využívat pracovní a životní zkušenosti lidí ve vyšším věku? Jak bychom mohli podpořit setkávání seniorů, abychom posílili jejich sociální vazby a umožnili jim účast na životě ve společnosti? Jak bychom mohli firmám pomoci zaměstnávat lidi v důchodovém věku byť na částečný úvazek?

Takové věci řešíme v interním projektu s pracovním názvem Aktivní stáří.

V rámci výzkumu jsme zatím zjistili:

📍Senioři nejsou jedna homogenní cílová skupina. Segmentace podle věku taky nestačí, protože hodně lidí, kteří tam podle věku patří, se za seniory nepovažuje a nevyhledává aktivity pro seniory.
📍 Vzdělávání a další volnočasové aktivity pro seniory mají obrovský sociální rozměr a zlepšují jim kvalitu života včetně zdraví. To má přímý pozitivní dopad na veřejné finance.
📍Učit se je možné v každém věku. V tom vyšším si díky tomu udržíte mentální kondici, paměť a řeč.
📍 Seniorů ochotných a schopných pracovat je hodně, fatálně selháva strana poptávky. Firmy neumí vytvořit důstojné podmínky pro využití jejich pracovních a životních zkušeností.
📍Digitální dovednosti jsou velká výzva. Ve skupině mezi 65 a 74 lety používá internet jenom 56% lidí.

Zapojte se

Zajímá vás tohle téma?

Tým projektu

Martina Bláhová
Innovation Designer
Nikita Carulkov
Innovation Designer