Zdravá krajina, zdravý byznys

Změna k lepšímu
Vzdělávací program
Stavíme nový program, který pomůže českým firmám dělat konkrétní kroky v oblasti adaptace krajiny na změny klimatu.

Co na projektu děláme

#innovationdesign
education
#productdesign
#research

Ve spolupráci se Změnou k lepšímu, WWF-CEE a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy navrhujeme nový vzdělávací program, který pomůže firmám posílit adaptaci krajiny na změny klimatu.

Adaptace krajiny patří mezi klíčové strategické priority Česka. Očekávané změny podnebí budou vzhledem k naší geografické poloze výraznější, než v mnoha jiných státech. S tím přímo souvisí také ekonomické a sociální dopady, které klimatická změna přinese. I přesto takový program zatím na trhu chybí, a to nejen v ČR.

Firmy mají příležitost svou činností nebo skrze své dodavatele ovlivnit, jak se krajina přizpůsobí čím dál tím extrémnějším změnám v počasí. Chybí jim ale expertíza v tématu a nástroje, které by jim pomohly pochopit, jaký konkrétní vliv na zemědělskou, lesní a urbánní krajinu mají. Místo účinných opatření proto často volí jednoduché a málo efektivní kroky jako je např. plošné sázení stromů.

Zapojte se

Máte ve vaší firmě na starost udržitelnost nebo vzdělávání v tomto tématu? Jste konzultant a pomáháte firmám podnikat udržitelněji?

Přihlaste se na on-line rozhovor, který trvá 60 minut. Jako odměnu získáte bezplatný přístup do připravovaného vzdělávacího programu. Rozhovory budou probíhat během května 2024 a samotný vzdělávací program bude spuštěn v roce 2025.


Vyplňte krátký dotazník a přihlaste se na rozhovor.

Tým projektu

Tereza Vacatová
Design Researcher / Innovation Leader
Tereza Vacková
UX Designer / Innovation Leader
David Ondroušek
UX Designer
Jan Jelínek
Business Designer