Hledáme 50 malých firem, které chtějí růst

Projekty
15.11.2022

V Q Designers hledáme cestu, jak pomoci malým českým firmám. V České republice je jich přes 1,2 milionu a dohromady zaměstnávají více lidí než velké korporace. Společnost Mastercard do tématu z nového programu Strive Czechia během tří let investuje 5,5 milionu dolarů, zhruba 134 milionů korun. Máme v ruce první data z výzkumu mezi podnikateli. Teď hledáme 50 malých firem, které nám pomůžou pochopit problémy do hloubky a postavit nový projekt na nohy.

Nasloucháme příběhům podnikatelů a podnikatelek

Aktuálně připravujeme výzkum s majiteli a vedoucími pracovníky malých podniků. Naším cílem je zjistit, co by jim nejvíce pomohlo jejich podnikání efektivně rozvíjet. Je nám jasné, že vést dnes malé podnikání navzdory dopadům pandemie a rekordní inflace není zrovna procházka růžovým sadem. V úvodním průzkumu jen 6 % dotazovaných uvedlo, že se nepotýkají se žádnými problémy. O to větší cítíme závazek postavit řešení, které bude mít skutečný dopad. Proto teď hledáme malé podniky, které se chtějí do projektu zapojit, a pomohou nám identifikovat hlavní oblasti a témata, která malé podniky trápí, jak je řeší, kde vidí největší překážky apod.

Přihlášeným podnikatelům pošleme pozvánky na hloubkový rozhovor, skupinovou diskuzi, kreativní workshop nebo testování prototypů. Všichni získají zdarma přístup do mentoringového programu Do Toho!. Vybrané podnikatele oslovíme ke sdílení jejich příběhů s médii a veřejností.

Přihlásit firmu →

Z předchozích výzkumů víme, že rozvoj malých firem nejčastěji omezuje především:

 1. Nedostatek financí
 2. Nedostatek informací o technologiích
 3. Zastaralé technické vybavení
 4. Nedostatek informací o trhu
 5. Nedostatek pracovníků

Ukázalo se také, že v řadě ohledů je situace komplikovanější pro ženy podnikatelky. Většina dostupných dat jde ale po povrchu a nenabízí potřebný vhled do rozmanitého prostředí drobného podnikání, který je potřeba pro návrh konkrétních možností podpory.


Věříme, že malé podniky jsou naše budoucnost

Malé podniky jsou páteří naší ekonomiky. Tvoří 99 % podniků a jsou hlavním zdrojem pracovních míst, inovací a tvorby bohatství.” tak zní věta Evropské charty pro malé podniky. Celkové výkony malých a středních podniků v ČR dnes činí kolem 5 bilionů korun, což odpovídá polovině celkových výkonů podnikatelské sféry. Jsou to právě malé firmy, z kterých mohou v budoucnosti vyrůst velké úspěšné podniky. Jejich nezávislost, pestrost a regionální působnost má mimo ten ekonomický, také zásadní společenský význam.


Máme velké cíle. Bez vás to ale nedáme!

Společně s Care, Czechitas, Opero, ASMP ČR, Hospodářskou komorou ČR, Mastercard Center for Inclusive Growth a dalšími partnery je naším cílem za podpory Mastercard během tří let pomoci 250 000 českým malým podnikům.

Hledáme prvních 50 majitelů a majitelek malých firem, které s námi nasdílí svou aktuální situaci a pomůžou nám postavit nový projekt na nohy.

Nejsme žádní zelenáči, na kontě máme řadu velkých inovačních projektů. Slibujeme, že budeme pozorně naslouchat a využijeme váš čas maximálně efektivně. Také se vám pokusíme i v rámci aktuálních omezených možností pomoc. Už jsme schopni zajistit odborný mentoring a propojení s řadou expertů, kteří se do projektu zapojili.Přihlaste svou firmu tady →

(Vyplnit základní údaje zabere 3-5 minut, přihlášky jsou nezávazné, vaše údaje nebudeme nikde zveřejňovat.)

Máte nápad, chcete zapojit jako expert nebo partner projektu?

Napište nám zprávu →

Zdroje

 1. ASMP ČR, Vývoj malých a středních podniků v období 2010 – 2019, resp. 2020, Zdroj dat: MPO, ČSÚ (https://amsp.cz/vyvoj-malych-a-strednich-podniku-v-obdobi-2010-2019-resp-2020/)
 2. Statistika&My, Holý, Dalibor - Mamuti posilují, 2021 (https://www.statistikaamy.cz/2021/01/06/mamuti-posiluji#:~:text=U%20nejmen%C5%A1%C3%ADch%20podnik%C5%AF%20se%20pak,%25%20na%20994%2C9%20tis%C3%ADce.)
 3. 60 decibles report pro Mastercard: Touha prosperovat: Situace českých mikro a malých podniků, 2022 (https://www.mastercard.cz/content/dam/public/mastercardcom/eu/cz/documents/Barometer_studie_Q422_CZ.pdf)
 4. AMBIS, Ježková, Eva: Podpora malého a středního podnikání ve venkovských obcích, 2020 (https://is.ambis.cz/th/cb54c/DP_hotovo.pdf)
 5. Evropská komise: Evropská charta pro malé a střední podniky, 2000 (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/2148/attachments/1/translations/cs/renditions/nat)
 6. MPO, Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2018 (https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/male-a-stredni-podnikani/studie-a-strategicke-dokumenty/2019/11/MSP-za-rok-2018.pdf)

Podívejte se, s čím umíme pomoci

Naše služby