Space Monitor

Produkt a služba

Kávovník, který sbírá data z kanceláří, aby se vám lépe pracovalo

Dopad pracovního prostředí na soustředění a spokojenost je obrovský - jsou kanceláře, ve kterých hladiny CO2 nebo akustiky dosahují hodnot, při kterých lidský mozek reálně funguje jen na 50 % nebo méně. Proto jsme navrhli Space Monitor - aby kvalitu prostředí objektivně změřil a my díky tomu mohli navrhnout změny, které podmínky v kancelářích zlepší.

Space Monitor v podobě malého kávovníku v sobě ukrývá senzory na CO2, teplotu, vzdušnou vlhkost, prachové částice, biotoxiny a světelné i akustické podmínky. Po pár týdnech měření můžete mít na stole  doporučení pro zlepšení kanceláří, která stojí na reálných datech.

Chcete se s námi pobavit
o spolupráci?

Pojďme na kafe