Řízení spotřeby energií v domácnostech

E.ON
Služba pro zákazníky
Hledáme nové cesty, jak optimalizovat spotřebu elektrické energie domácností, abychom pomohli zefektivnit využití obnovitelných zdrojů a posílili stabilitu sítě.

Co na projektu děláme

#customerexperience
#servicedesign

Zajímá nás, jak nové technologie a změny v legislativě ovlivní potřeby zákazníků a jakým způsobem jim můžeme pomoci s řízením jejich spotřeby energie. V projektu se také budeme  inspirovat zahraničními zkušenostmi a trendy, abychom  mohli  navrhnout a otestovat  inovativní produkty a služby.

V projektu si klademe například tyto otázky:

  1. Jak lidé přemýšlí o řízení své spotřeby a o možnostech vydělávání na energiích? Jaké mají obavy, překážky a přání?
  2. Jaký poměr spolupráce v optimalizaci spotřeby mezi zákazníkem a dodavatelem bude zákazníky považován za ideální? 
  3. Jak se změní potřeby zákazníků po zavedení inteligentních měřičů (tzv. smart meterů)?
  4. Které konkrétní produkty a služby mají největší potenciál na trhu?

Projekt reaguje na dynamické změny v sektoru energetiky, kde se stále častěji využívají obnovitelné zdroje a flexibilní správa nabídky a poptávky energie. E.ON si klade za cíl nabídnout zákazníkům srozumitelné a efektivní řešení, díky kterému zákazník získá výhody z toho, že přizpůsobením své spotřeby aktivně přispívá k udržování rovnováhy v síti.

Zapojte se

Tým projektu

Tereza Vacatová
Innovation Designer & Researcher
Dariia Holotova
UX Designer
Nikola Frollová
Researcher