Uhlíková stopa, černé svědomí českých firem

Projekty
12.4.2021

Poslední 3 měsíce pracujeme s Nano Energies na novém produktu, jehož cílem je propojit udržitelnost a praktičnost, abychom pomohli firmám ke skutečnému snížení uhlíkové stopy. Proč by ale firmy měly něco takového vůbec řešit?


Co je uhlíková stopa a jak se  měří?

Uhlíková stopa (anglicky Carbon footprint) jsou emise skleníkových plynů vytvořené přímo či nepřímo člověkem, organizací, případně konkrétní službou či výrobkem. Nejčastěji se měří na úrovni firem.


Mezinárodně uznávaným nástrojem pro její výpočet je Greenhouse Gas Protocol GHG, který uhlíkovou stopu firmy rozděluje na tři oblasti:

Scope 1

Přímé emise z firemních vozidel a budov.

Scope 2

Nepřímé emise z nakupované elektřiny, páry, tepla nebo chlazení.

Scope 3

Nepřímé emise z aktivit, které jsou následkem činnosti podniku. Velmi zjednodušeně řečeno sem patří emise všeho, co se kvůli firmě děje u jejích dodavatelů, ale také u zákazníků. Scope 3 tedy zohledňuje celý životní cyklus produktů.ghgprotocol.org


Proč by měly firmy řešit uhlíkovou stopu?

Snižování dopadů naší činnosti na životní prostředí má kromě ekologických důsledků i přímé finanční souvislosti. Redukce uhlíkové stopy zvyšuje soběstačnost a přináší přímé úspory v provozu, poskytuje příležitost oslovit nové zákazníky a udržitelnější chování bude také do značné míry ovlivňovat další přístup firem k vnějším zdrojům financování.


Finanční dopady snížení odběru energie nebo redukce odpadu jsou zřejmé. Méně zřejmá, ale možná daleko zajímavější, se jeví příležitost využít nové situace trhu. Podle aktuálního výzkumu společnosti KANTAR jen během COVIDu vzrostl poměr zákazníků, kteří při svých nákupech zohledňují udržitelnost, ze 30 % na 49 %.


Občas se s nadsázkou říká, že “v podnikání jde o peníze až v první řadě”. Udržitelnost firem v tomto bude hrát v budoucnosti obrovskou roli. Žádosti o úvěry, dotace a investice jsou do značné míry už nyní a brzy budou plošně povinně hodnoceny optikou dopadu na životní prostředí. Tato opatření mimo jiné spadají do tzv. EU Taxonomy, která platí od roku 2021 pro firmy s povinným nefinančním reportingem, a předpokládá se, že postupně začnou platit i pro malé a střední firmy.


A je to právě uhlíková stopa, která se pravděpodobně už brzy stane prvním povinným i veřejně sledovaným měřítkem udržitelnosti firem.

Jak se k tématu staví české firmy?

Od ledna jsme na téma uhlíkové stopy mluvili s desítkami zástupců firem i odborníků z oboru. Na základě výzkumu jsme rozdělili firmy do 4 kategorií:


Udržitelní leadři

Snižujeme uhlíkovou stopu, protože je to správné.

 • Firmy s udržitelností vepsanou v DNA - chovají se v souladu s principy udržitelnosti a svojí misi šíří ve společnosti.
 • Pravidelně mapují všechny tři typy emisí, odebírají zelenou energii.
 • Zasazují se o legislativní změny vedoucí k udržitelnosti.


Udržitelní shora

Počítáme svoji uhlíkovou stopu a reportujeme výsledky.

 • Firmy s povinností nefinančního reportingu nebo reportingu v rámci globální sítě poboček.
 • CO2 řeší v rámci energetických úspor, využívají základní propočty a soustředí se na Scope 1 a 2. Scope 3 hodlají zařadit v budoucnosti.
 • Téma má na starosti CSR nebo facility management


Zelení praktici

Hledáme způsob jak být zelenější, ale musí nám to vycházet finančně.

 • Firmy, které se chtějí chovat udržitelně. Uhlíkovou stopu by chtěli počítat, ale neví jak.
 • Solární panely už často mají, usilují o energetickou efektivitu budov a samy vymýšlejí, jak odlehčit přírodě.
 • Udržitelnost je spojená hlavně s provozem, případně s marketingem.


Konzervativci

Naši zákazníci jsou mainstream a uhlíková stopa je nezajímá. A nás tím pádem taky ne.

 • Soustředí se na vlastní výrobu a obchod, o uhlíkové stopě už slyšeli, ale nepovažují ji za zásadní.
 • Jsou zvyklé třídit a recyklovat odpady. Snižování CO2 mají spojené s investicemi s návratností až 20 let.
 • Chtějí vědět, jak by mohly ušetřit nebo získat nějakou dotaci (např. na solární panely nebo zateplení).

Poznáváte svou firmu? A jak je to u vás?


Jak se můžete zapojit?

Podílejte se na vývoji produktu

Zajímá vás uhlíková stopa vaší firmy? Staňte se na 30 minut potenciálním uživatelem služby, kterou stavíme, a řeknete nám, co si o ní myslíte a jak byste jí vylepšili.


Pomozte nám otestovat prototyp ⟶

Zúčastněte se debaty Mastermind

V dubnu k tématu navíc pořádáme několik debatních setkání. Fungují formou mastermind, a jsou exkluzivně pro šest firem, které už v tématu podnikají alespoň první kroky. Účastníci si mohou nechat poradit s aktuálními výzvami, na které narazily a pokusí se na oplátku poradit pěti ostatním, tak jak nejlépe umí. Vstupné je zdarma.


Přihlaste se na Mastermind ⟶

Budeme se těšit!

Podívejte se, s čím umíme pomoci

Naše služby