Světla Infinite

3M
Product Design

Světla z dopravních značek, která se dostala až na EXPO

Při výrobě dopravních značek zbývá cca 16 % nevyužitého reflexního materiálu. Jde o drahý kompozit, který se nedá recyklovat, což není dobrá zpráva pro 3M ani pro životní prostředí. Navrhli jsme proto řešení, které umožňuje zbývající trojúhelníky proměnit v designová světla.

EXPO 2015

Ve spolupráci se 3M a agenturou CzechExpo jsme světla Infinite Lights dostali až na světovou výstavu EXPO 2015 do Milána. Byla součástí českého pavilonu, vidělo je přes 4 miliony návštěvníků, a společnost 3M šířila náš příběh do dalších 62 zemí světa skrz 3M Newsroom.

Chcete se s námi pobavit
o spolupráci?

Pojďme na kafe