Jak budovat prostředí pro inovace v korporátu

Rozhovory
Rozhovor s Kateřinou Stehlíkovou, Head of Innovations v E.ON
22.9.2022

Před pár měsíci jsme s E.ON dělali výzkum a testování pro nový produkt, který by pomohl řešit situaci s vysokými cenami energie. U toho jsme s jejich týmem vyzkoušeli první verzi naší Inovační akademie, ve které pomáháme týmům zlepšit jejich inovační dovednosti.

Projekt ze strany E.ON vede Katka Stehlíková (Head of Innovations) a nám se líbí, jak nad rozvojem inovačních týmů přemýšlí. Proto jsme se rozhodli s ní udělat rozhovor na blog.

Jak ses dostala k vedení inovací v E.ON?

Na konci roku 2020 jsem ukončila projekt pro Komerční banku, kde jsme stavěli realitní start-up na zelené louce. Jednalo se o interní start-up financovaný a realizovaný v prostředí banky. Zpětně vidím, jak velká výzva to opravdu byla.

Po této zkušenosti jsem si darovala pár měsíců na rozkoukání. Chtěla jsem najít pozici, kde bych uplatnila své zkušenosti s budováním inovací v korporaci a zároveň měla možnost pracovat na smysluplných tématech. Téma udržitelnosti je mi blízké a transformace energetiky má zásadní vliv na to, jakým způsobem využíváme přírodní zdroje. Proto jsem zaměřila svou pozornost na energetiku. A E.ON zrovna v té době pro mě ideální pozici otevíral.

Když bych to chtěla odlehčit: Asi mám dar pracovat v odvětví, kde se něco děje. Na začátku roku 2021 totiž nikdo netušil jakými dramatickými změnami celé odvětví během pár měsíců projde.

Jak tvůj inovační tým pracuje?

Tým jsem začala budovat s mým nástupem a aktuálně je nás 7. Máme relativně široký záběr od rozvoje standardních komoditních produktů, zlepšování nabídky energetických řešení (zejména fotovoltaiky), až po nové příležitosti jako jsou energetické komunity, atp.

Každý z týmu má téma, kterému se prioritně věnuje. Ale zároveň si budujeme sdílené interní kompetence jako je výzkum, data science, rozvoj customer journeys, prototypování, atd.  

Do této chvíle jsem se soustředila více na sladění týmu a kooperaci jednotlivých členů mezi sebou. Ale je potřeba vykročit do 2. fáze a to jakým způsobem budeme sladěni se zbytkem firmy.

Kolegy v E.ONu aktivně zapojujeme do výzkumů i prototypování. Každý z nich totiž řeší obdobná témata jako naši zákazníci. A nám to pomáhá ověřit si nápady levně před tím, než jdeme před zákazníky.  

Inovovat z pozice velké firmy má svoje výhody i nevýhody. Co je pro tvůj inovační tým největší překážka? A jak jí překonáváte?

Asi nejvíce bojuji s představou, že inovační tým má chrlit jeden zajímavý nápad za druhým a všechny musí být úspěšné.

Řešením je osvěta metodiky a procesů pro inovace. Inovace v korporátním světě musí stát na 3 základních pilířích.

  • Purpose - vždy si definovat co je náš záměr a vize. Inovace bez silného PROČ ztrácí náboj.  Potřebujeme umět nadchnout pro nové nápady nejenom management, ale především lidi, kteří by na nich měli pracovat.  
  • Ecosystem – Ecosystémem je pro mě infrastruktura,  metodika a procesy, které jsou  jednoznačně ukotvené a závazné pro všechny ve firmě. Vhodně nastavený ecosystém pro inovace, akceleruje nejenom generování nových inovací, ale především jejich realizaci. (Nápadů máme všichni dostatek 😊... ale často není dostatek kapacit pro jejich realizaci).  
  • Culture - nastavení prorůstového mindsetu a očekávání jak managementu, tak specialistů napříč firmou.  

Na formulaci těchto 3 pilířů a jejich zavedení do prostředí firmy postupně pracujeme.  

“Asi nejvíce bojuji s představou, že inovační tým má chrlit jeden zajímavý nápad za druhým a všechny musí být úspěšné.”
A v čem je prostředí velké firmy výhoda? V čem je E.ON silný když dojde na inovace?

E.ON nevnímám jen v kontextu České republiky. Oproti ostatním hráčům na českém trhu disponuje silným zázemím ve 13 evropských zemích. Možnost sdílení “best practices” a “lessons learned” je nedocenitelná.  

Dále máme po ruce velmi zkušené odborníky z energetiky. Jsou to lidi s desítkami let zkušeností. Ti nás dokáží upozornit na rizika a bariéry, které je nutno brát v úvahu u nových produktů a služeb. Přece jenom je energetika silně regulované odvětví, které zajišťuje klíčovou infrastrukturu.

Skočme 2 roky do budoucnosti. Postavila jsi tým i prostředí ideální pro inovace. Jak to vypadá? Jak fungujete?

Poslední, co chci, je aby Inovační oddělení bylo smetištěm nápadů. Přála bych si, aby na náš tým byly směřovány problémy a výzvy, které je složité řešit v rámci běžného provozu.  

Náš inovační tým bude umět na tyto výzvy hledat originální řešení, rychle je prototypovat a případně zabíjet, pokud nesplňují potřebná kritéria atraktivnosti, realizovatelnosti a byznysové životaschopnosti.

“Poslední co chci je, aby inovační oddělení bylo smetištěm nápadů. Přála bych si, aby na náš tým byly směrovány problémy a výzvy, které je složité řešit v rámci běžného provozu.”
Co je tvoje aktuální priorita v rozvoji týmu? Co je další krok k té ideální budoucnosti?

Zažít si v týmu co nejvíce situací, ze kterých se můžeme učit. Uvědomila jsem si, že role inovačního týmu musí být více o zprostředkování praktických zkušeností z reálného světa směrem do firmy, a méně o teoretických prezentacích. Zároveň se učíme všechny tyto zážitky zapracovat do zaběhnuté „rutiny” sebeučení a reflexe.

Koho hledáte do týmu?

Skoro bych řekla, že hledám lidi se superschopnostmi 😊, jak jinak. Se silnou zkušeností z energetiky, ale zároveň s otevřenou myslí, schopnou se podívat na problém z jiného úhlu pohledu. Z pohledu nových příležitostí nejenom v energetice, ale i nového vnímání energetických potřeb běžných zákazníků.

“Uvědomila jsem si, že role inovačního týmu musí být více o zprostředkování praktických zkušeností z reálného světa směrem do firmy, a méně o teoretických prezentacích.”
Kdo nebo co tě v inovacích inspiruje? Z čeho poslední dobou nejvíc čerpáš?

Zdrojů je tolik 😊. Spíše je problém nenechat se rozptylovat a soustředit se na to podstatné.  A další výzva spočívá v tom, jak téma nastudovat po teoretické stránce a pochopit, a druhá, jak vše zasadit do aktuálního kontextu a problémů, které daná organizace řeší.

Snažím se hledat inspiraci opravdu všude. V jiných odvětvích a třeba i v technikách osobního rozvoje. Vždy je pro mě zásadní vracet se k tomu, co je podstata problému, který chci vyřešit. A pak hledám nástroje a lidi s relevantními zkušenostmi a znalostmi, kteří mi pomohou daný problém vyřešit.

Podívejte se, s čím umíme pomoci

Naše služby