Green Scan

Nano Energies
Služba pro firmy
Jak jsme společně s Nano Energies postavili novou službu pro firmy, která pomáha českým firmám sledovat a systematicky snižovat uhlíkovou stopu.
Zadání
Postavte službu pro firmy na trhu udržitelné energetiky, která přinese cílový obrat, nové klienty a skutečný dopad na životní prostředí.
Řešení
Nová služba Green Scan nabízí výpočet, akční kroky a strategická opatření pro snižování uhlíkové stopy firmy.
Dopad

První poptávky služeb nové divize přišly už během testování prototypů. Oficiální spuštění Nano Green plánujeme v průběhu 2022.

Začali jsme zmapováním trhu

Zadání se ukázalo být poměrně široké a téma udržitelnosti energetiky není jednoduché. Abychom postavili fungující produkty, potřebovali jsme zadání konkretizovat. Prozkoumali, jak vypadají podobné projekty v zahraničí, vyzpovídali jsme tým Nano Energies a poradili se s experty na udržitelnost a energetiku.

Když jsme porozuměli klientovi, situaci na trhu a tématu samotnému, potřebovali jsme se lépe seznámit s cílovkou. Udělali jsme hloubkové rozhovory s manažery velkých a středně velkých firem. Zjistili jsme, že téma udržitelnosti je pro většinu z nich nové a často nesystematicky uchopené. Někde ho řeší CSR specialisté, jinde oddělení facility nebo marketing. Začalo být jasnější, jak projekt uchopit.

Našli jsme cestu: Snižování uhlíkové stopy

Připravili jsme 4 ideační workshopy, kde jsme se sešli s týmem Nano Energies. Vytvořili jsme 30 konceptů budoucí služby a zrevidovali je do 8 vítězných, které jsme otestovali s cílovou skupinou.

Přestože je skupina Nano Energies původně především energetická společnost, trh energetického a tradičního strategického consultingu se ukázal být pro novou službu zcela nedostupný. Naopak nejsilnější kartou se ukázala být kombinace silného technologického zázemí a manažersky pragmatického přístupu s důrazem na efektivitu. Oba rozměry totiž zatím tématu udržitelnosti ve firmách zoufale chybí.  Přístupu ve sledu: analýza dat, srozumitelné vysvětlení a následný plán opatření k dlouhodobému snižování uhlíkové stopy, se všude otevíraly dveře dokořán.

Výpočet uhlíkové stopy jakožto prvního ukazatele udržitelnosti, který se stal pro firmy závazným, nabízelo jen několik subjektů. Poptávka v důsledku nově schváleného Green Dealu a taxonomie EU vystřelila nad kapacity nabídky.

Zapojili jsme 20 firem do vývoje

Abychom postavili fungující službu, zapojili jsme do vývoje a testování zástupce českých i nadnárodních firem jako Kooperativa, T-mobile, Kofola, Komerční banka, Velux, IKEA,  O2, SIKO, Skanska, ČZÚ, Herbadent, TON a další.

K získání pozornosti nám pomohl i tento článek na blogu, kde jsme poodhalili situaci ve firmách. Zatímco menší firmy jsou obvykle v tématu na začátku, větší firmy uhlíkovou stopu často už alespoň základně sledují. Jen málokde existuje konkrétní strategie lokálních opatření. A zatím zcela výjimečně se téma udržitelnost zohledňuje při velkých businessových rozhodnutích.

Nespokojili jsme se s výpočtem. Našli jsme cestu, jak ho proměnit v dopad.

Problematika uhlíkové stopy je složitá a když už výsledkům měření sám zadavatel opravdu rozumí, má problém vše vysvětlit vedení, kolegům, řadovým zaměstnancům, natož zákazníkovi. A proto celý proces často u čísel nejen začíná, ale také končí. Na konkrétní kroky tak nedojde a výpočet  tak nemá žádný dopad. A to je silná potřeba zákazníků, na kterou jsme se rozhodli odpovědět.

První produkt Green Scan jsme postavili na analýze uhlíkové stopy, který ale vedle certifikovaného výpočtu přináší také rovnou akční kroky a identifikaci příležitostí pro dlouhodobé investice. Aby téma bylo snadno uchopitelné v celé firmě, Green scan nabízí k CO2 reportu také zjednodušenou prezentaci pro vedení popisující srozumitelně stav, jak si firma stojí a co se s tím dá dělat.

Ukázalo se, že na velké návazné projekty mají firmy tolik specifických potřeb, že je prozatím bude nejlepší připravovat na míru. Proto jsme implementační projekty schovali pod jednu střechu produktu Green Plan. Ten na základě dlouhodobého sledování nabízí jasnou strategii a platformu pro případové studie, analýzy návratnosti, přípravu výběrových řízení a různé další potřeby firem.

Otestovali jsme nabídku i report

Když jsme měli ověřený nápad, pustili jsme se do přípravy prototypu k testování.

Nejdřív jsme prozkoumali konkurenci. Získali jsme výstupy dodavatelů a nechali jsme si představit ukázky všech hlavních nástrojů na měření uhlíkové stopy ve světě. Paralelně se sbíráním inspirace, jsme testovali prototyp jak nabídky pro firmy, tak výstupů. A budoucí zákazníci byli nadšení.

Postavili jsme jednoduchý web

Cílem bylo co nejrychleji dostat produkt do fáze, kdy ho lze vypustit na trh. Na spolupráci jsme ale dostali jen jasně vymezený čas. Rozhodli jsme se ještě postavit jednoduchý web. Většinu obsahu i nacenění služeb jsme už u firem měli ověřené z prezentace. Nakreslili jsme uživatelské cesty a poskládali obsah z dostupných vizuálních elementů Nano Energies. Abychom se ujistili, že web funguje a uživatelé hladce projdou až k cílovým konverzím, připravili a odvedli jsme ještě několik UX testů.

Službu představíme v průběhu roku 2022

Zatímco jsme s týmem Nano Energies stavěli nový produkt, dedikovaný tým Nano Green už začal pracovat na prvních zakázkách. HR spustilo nábor nových pracovníků a marketing připravuje vše k vypuštění nových služeb do světa.

S Nano Energies plánujeme v průběhu 2022 společnou veřejnou case study pod taktovkou členů týmu z Nano Energies a Q Designers, který na projektu společně pracoval.

Pozvánky na připravované akce najdete vždy jednou měsíčně v našem newsletteru.

Co všechno jsme dodali

#impactdesign
#productdesign
#webdesign
#research
#prototyping
#usertesting

S Nano Energies jsme společně prošli celou cestou vývoje nového produktu - Design. Zadání bylo postavit novou službu Nano Green pro firmy a připravit ji co nejdříve k uvedení na trh. Připravili jsme výzkum trhu, ideační workshopy a mystery shopping. Vytvářeli a testovali jsme prototypy. Na nás byl také UX Design a copywriting všech základních výstupů. Výsledkem byla nabídka Green Scan, Green Plan a základní web pro Nano Green.

Nad rámec původního zadání jsme dodali také ukázku manažerského výstupu, vizi dalšího směřování nové divize a několik zájemců o nové  služby. Věříme, že nové služby Nano Green  pomohou českým firmám rychleji a efektivněji zvládnout transformaci a především, že tak společně ušetříme přírodu zbytečných emisí a dáme jí více prostoru pro zotavení.

Na projektu pracovali

Jan Jelínek
Business Designer
Hana Bednář
Innovation Designer
Tomáš Trejdl
UX Designer

Chcete se pobavit
o spolupráci?

Pojďme na kafe